CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

01 INFORMACIÓ PRÈVIA A EL PROCÉS CONTRACTUAL

Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular la relació entre BLOC DISTRICT i el Client, relatives a totes les transaccions realitzades a través del web de la botiga on-line, que el seu titular és BLOCDISTRICT, SL amb domicili social al C / SANCHO D’ÀVILA 22, 08018 BARCELONA, amb número de CIF: B67556530, inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, al tom 47155, foli 177, full B542961 i número d’inscripció 2a.

L’objecte de la pàgina web és assessorament i serveis en un Rocòdrom.

Per adquirir els nostres serveis, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga on-line.

La informació de pàgina web està disponible en els següents idiomes:

– Català
– Castellà

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de BLOCDISTRICT, SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

BLOCDISTRICT, SL es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis presentats a la seva pàgina web.

BLOCDISTRICT, SL ofereix la informació comercial de manera veraç. Aquesta informació, en alguna ocasió, podria contenir algun error tipogràfic, en aquests casos es procedirà a la seva rectificació. En els supòsits en què aquest error es produís en els preus i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l’empresa li ho comunicarà immediatament i el client podrà optar per rescindir la compra.

BLOCDISTRICT, SL es reserva el dret de rebutjar comandes realitzades per clients que hagin tingut prèviament conflictes amb l’empresa com, per exemple, tornar comandes amb freqüència, etc.

La durada de l’contracte quedarà vinculada a la data de contractació del producte o servei sense perjudici de el dret de desistiment.

02 PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc web i reflecteixen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI). Si el lloc del lliurament d’una comanda a un client és en un altre país amb diferent moneda, pot variar el preu final de venda al públic a causa de les diferències de canvi de moneda que es puguin ocasionar entre el moment de la fixació del preu de referència i el moment de la compra.

Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en la pàgina web siguin correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que vostè ha adquirit, l’informarem tan aviat com es pugui.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

– TARGETA DE DÈBIT / CRÈDIT

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de BLOCDISTRICT, SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de BLOCDISTRICT, SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

En el cas de realitzar transferència bancària és molt important que indiqui a l’assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels tres dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren per compte de client.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, BLOCDISTRICT, SL podria paralitzar l’enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra d’aquesta.

Les possibles comissions de canvi i bancàries van a càrrec de client.

La disponibilitat dels productes i serveis oferts per BLOCDISTRICT, SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que actualitza l’estoc periòdicament, el producte o servei sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, BLOCDISTRICT, SL en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho ha de notificar a client.

03 DESPRÉS DE LA CONTRACTACIÓ

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb BLOCDISTRICT, SL al telèfon d’atenció a client 677.892.245 o mitjançant el correu electrònic info@blocdistrict.com.

El client rebrà una factura o còpia de la comanda després de realitzar el pagament.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposa d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte o data de formalització del contracte de prestació de serveis, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 677 892 245, dirigint-se al correu electrònic info@blocdistrict.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C / SANCHO D’ÀVILA 22, 08018 BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Despeses de devolució i transport

L’exercici de el dret de devolució s’ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 677 892 245, dirigint-se a l’correu electrònic info@blocdistrict.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C / SANCHO D’ÀVILA 22, 08018 BARCELONA.

En cas de desitjar realitzar la devolució d’un producte o servei, la gestió d’aquesta devolució així com el cost de la mateixa, l’assumirà el CLIENT.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que, per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, revisarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant l’article, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonats.

Anul·lació de la comanda

Si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia o la data de contractació del servei, el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà a càrrec seu les despeses d’enviament, així com les despeses de devolució d’aquest mateix comanda.

Llei aplicable i jurisdicció competent.

La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, llevat que hi hagi disposicions d’ordre públic contràries a això.